İyi Niyet Mektubu Yazımı

İyi Niyet Mektubu Yazım

Yüksek Lisans, lisans eğitimini bitirmiş olan kişilerin uzmanlaşmak, lisans eğitimi aldığı alan dışında bir alanda da yetkili olmak gibi çeşitli amaçlarla eğitimine devam etmesini ifade etmektedir. Hemen her akademik alanda yapılan başvurularda olduğu gibi, Yüksek Lisans başvurusu yapılırken de aranan belirli şartlar ve istekler vardır. Bunlardan yeni yeni yaygın ve zorunlu olmaya başlayanı ise Niyet Mektubu (Motivasyon Mektubu) adı verilen mektup türüdür. Bu mektup türü, yalnızca yüksek lisans eğitimlerinde değil, doktora gibi diğer akademik temelli başvurularda da istenir hale gelmiştir.

İyi Niyet Mektubu Nedir? İyi Niyet Mektubu Yazımı nasıl yazılır?

İyi Niyet Mektubu, yüksek lisans, Erasmus, doktora gibi birçok akademik temelli ve kariyer odaklı başvuruda adeta zorunlu hale gelen bir mektup türüdür. Mektupta bahsi geçen programlardan hangisine ne amaçla başvurulduğu etkili ve düzgün bir dille anlatılmaktadır.

İyi Niyet Mektubu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler?

İyi niyet mektubu ya da diğer adı ile motivasyon mektubu, bahsi geçen programa ne için başvurulduğu, beklentilerin ne olduğu ve ileriye dönük getirilerin nasıl hedeflendiği gibi bilgilerin oluşturduğu bir mektuptur. Mektup hazırlanırken içeriğine mutlaka programın adaya katacaklarına ek, adayın programa katabilecekleri de eklenmelidir. Çünkü bir yüksek lisans programına başvuran onlarca belki yüzlerce insan vardır. O insanların arasından sıyrılıp sivrilebilmek, daha yüksek puanlı kişilere karşı öncelik elde edebilmek için iyi niyet mektubu büyük bir fırsattır.

İyi niyet mektubu yazımı,

dikkat gerektirmektedir. Çünkü mektupta anlatılanlar kadar dil ve dilde hakim olan hava da oldukça önemlidir. Özellikle verilen bilgilerin spesifik olup olmadığı dikkat edilen bir unsurdur. Sanılanın aksine içeriği doldurulmamış, uzun ve anlamsız cümlelerin olduğu niyet mektupları kabul edilebilir nitelikte değildir. Çünkü asıl olan şişirilmiş onlarca sayfadan oluşan bir mektup hazırlamak değil, karşıdaki kişiye ve kuruma “öz” bilgiler sunmaktır.

Başvuru yapılan programa kabul edilmeme ihtimali her zaman için vardır. Ancak asıl olan programa kabul edilmek için benlikten uzaklaşmamaktır. Bu sebeple yapılabilecek olanın üstünde vaatlerde bulunmak, olağan üstü imkan ve yetenekler sunmak sanıldığı gibi avantaj değil dezavantaj sağlayacaktır.

İyi Niyet Mektubu Nasıl Yazılır?

İyi niyet mektubu, şekil itibariyle makaleyi andırmaktadır. Örneğin makale gibi “Giriş, Gelişme ve Sonuç” bölümlerini iyi niyet mektubu da bünyesinde barındırmaktadır. Her bölümde yer alması gereken bilgiler ise aşağıda verildiği gibidir:

Giriş Paragrafı: İyi niyet mektubu yazımı giriş paragrafı ile başlamaktadır. Giriş paragrafında temel olarak mektubun ne amaç ile yazıldığı ve başvuru yapılmak istenen okul ile başvuru yapılmak istenen alan yer almalıdır.

Gelişme Paragrafı: Gelişme paragrafı, diğer paragraflara oranla daha yoğun bilgi barındırmaktadır. Bu paragrafta kişinin, temel olarak seçmiş olduğu alanın kendince cezp edici yanlarını, Üniversite tercihini neye göre yaptığını, eğitim ile kişinin birbirlerine karşılıklı olarak neler katabileceklerini ve  alana uygun farklı özelliklerini anlatması beklenmektedir. Yani karar sürecinde etkisi olan asıl paragraf, gelişme paragrafıdır.

Sonuç Paragrafı: Sonuç paragrafında kısa olmak şartı ile başvuru yapılan program ve başvuru amacı anlatılmalıdır. Niyet mektubu resmi bir belge niteliği taşıdığı için mektup sonuna “Teşekkürler” mesajı eklemek de oldukça önemlidir.

İyi Niyet Mektubu Yazımının avantajları Nelerdir?

İyi niyet mektubu yazımı, hem avantajlı hem de dezavantajlı yönlerini bulunan bir mektuptur. Avantaj mı dezavantaj mı sağlayacağı da tamamen mektup içeriğine bağlıdır. Cümle kurarken “net” olunması, klişe ifadelerden uzak durulması gibi durumlara dikkat etmek kişileri mevcut rakiplerinden bir adım öne taşıyabilecektir. Bunlara dikkat etmemek de aynı şekilde bir adım geri düşmeye neden olacaktır.

İyi niyet mektubu hazırlanması için sipariş oluşturma veya teklif isteme

#Proje yazıldıktan sonra revize imkanı vardır.

#1 kere revize edilme hakkı ücretsizdir.

#Extra her revize proje fiyatının 25% ilave edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

PROJE TESLİM SÜRESİ
 NORMAL 1 Revizyon dahil Ekstra revizyon
2 GÜN 3 GÜN 4 GÜN
SATIN ALMA YÖNTEMİ
İyzico üzerinden ödeme  Hesaba havale Hesaba eft

 

PAKET İÇERİĞİ
PROJE KAPSAMINDA TESLİM EDİLENLER 
İLETİLEN BİLGİLERE GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN  Mektup metni 1500 kelime
FİYATI  350 tl

 

Sipariş oluşturma veya teklif isteme

Sipariş vermek, daha detaylı projeler için teklif almak, Editörümüze soru sormak, bilgi almak istediğiniz konular hakkında iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Ayrıca whatsapp tarafından editörümüzle geçebilirsiniz.

    Dikkat:

    Sipariş işlemlerinin başlaması için ödemenin yapılması gerekir.