Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal Kimlik Çalışmaları.

Kurumsal Kimlik, mevcut firmanın gerek kısa gerekse de uzun vadeli hedeflerine ulaşması, ulaştığı hedefler ve gerçekleştirdiği faaliyetler ile amaçladığı imajı yaratmasıdır. Bahsi geçen imaj ve firmanın sahip olduğu amaç, aynı zamana rakip firmalar ve iş ortakları gözünde firmanın yükselmesini de sağlamaktadır. Bahsi geçen kriterler firmanın yeni firmalara ve daha geniş bir hedef kitlesine ulaşması için gereklidir. Çünkü Kurumsal Kimlik Çalışmaları, firmanın muhataplarına sunduğu güvencedir.

Yukarıda bahsi geçen durumları şu şekilde anlaşılır kılmak mümkündür; bir birey, nasıl ki bulunduğu ortamda üslubu, gerçekleştirdiği işleri, şu anki kariyer durumu ve tavırları ile yüceltilir ya da hor görülür ise, bir firma da aynı kriterlere bağlı olarak yüceltilebilir veya hor görülebilir. Bu nedenle firmanın kurumsal kimlik yaratması ve bunu olumlu bir şekilde gerçekleştirmesi önemlidir.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?

Kurumsal kimlik, firmanın bireyler ve iş ortakları gözünde yarattığı izlenimin iki kelimeye sığdırılmış halidir. Yani kartvizit ile, logo ile ve gerçekleştirilen işler ile kişi ve kuruluşların gözünde olumlu izlenimler bırakmak, kurumsal kimlik çalışmaları ile mümkündür. Genel önem durumu ise aşağıda verildiği gibidir.

  • Kurumsal kimlik, bir nevi markanın görünen yüzüdür. Bu yüz ne kadar albenili olur ise, firma da o denli avantaj sahibi olacaktır.
  • Markanın duruşu, tercihleri ve faaliyetleri kurumsal kimlik çalışmaları ile anlaşılabilir hale gelmektedir.
  • Olumlu bir kurumsal kimlik, pazarlama açısından büyük avantajlar sağlamaktadır.
  • Kurumsal kimlik, firmanın faaliyet alanı hakkında hedef kitleyi bilgilendirmektedir.

Kurumsal Kimlik Çalışmaları Nelerdir?

Genellikle kurumsal kimlik çalışması dendiğinde akla yalnızca kartvizit ve logo gelir ancak durum kesinlikle bundan ibaret değildir. Kurumsal kimlik çalışmasını birkaç kritere indirgemenin mümkünü yoktur. Firma için yapılan her işlem, atılan her adım potansiyel bir kurumsal kimlik çalışmasıdır. Başlıca kurumsal kimlik çalışmaları ise aşağıda verildiği gibidir.

Kurumsal kimlik çalışmalarında Logo ve Logoda Hakim Olan Renkler

Normal şartlarda önemsiz gelen her detay, söz konusu kurumsal kimlik çalışması olduğunda önem kazanmaktadır. Logoda hakim olan renklerin kurumsal kimlik açısından önemli olması bunun bir göstergesidir. Örneğin bir bölgeye hitap eden firmaların daha çok bölgesel renkleri logosunda bulundurması dikkat çekmek açısından önemlidir. Ayrıca logonun siyah beyaz versiyonu da, bazı durumlarda maliyeti azaltmak için önemlidir.

Kurumsal kimlik çalışmalarında Yazı Karakteri ve Font Seçimi

Kurumsal Kimlik Çalışmaları hazırlama yazı

Belki de kişiler tarafından önemsiz görünen ama söz konusu firma olunca büyük bir öneme sahip olan diğer unsur yazı ve fonttur. Öncelikle firmanın sabit bir yazı karakterinin ve fontunun olması gereklidir. Ancak bazı durumlarda font değişikliğine gitmek de avantaj sağlayabilecektir. Bahsi geçen durumların ilki ve en önemlisi firmanın sahip olduğu kurumsal kimlik ve faaliyet gösterdiği alandır. Yani yazı karakteri de, firmanın faaliyet alanı ile uyumlu olmalıdır.

Kurumsal Kimlikte Yer Edinmiş Resmi Evraklar

Fatura: Kurumsal bir firmada bulunması gereken ilk ve en önemli detay faturadır. Ayrıca firma logosunun da faturada sağ üst köşede yer alması gereklidir.

Sevk İrsaliyesi: Sevk İrsaliyesi, firmanın profesyonel bir imaj yaratmasını sağlayan en önemli detaydır. Yine sevk irsaliyesinde de faturada olduğu gibi logo bulunmalı ve bu logo da aynı şekilde sağ üst köşede yer almalıdır. Logonun hemen altında da firma iletişim bilgilerinin bulunması gereklidir.

Kaşe: Bir firmanın kurumsal bir kimlik kazandığının en net göstergesi kaşedir. Kaşe, bir nevi firmanın imzasıdır. Firmanın iletişim bilgilerinin ve isminin yer aldığı kaşe, üzerine basıldığı evrakların onaylandığını göstermektedir.

 

Kurumsal kimlik çalışmaları hazırlanması için sipariş oluşturma veya teklif isteme

#Proje yazıldıktan sonra revize imkanı vardır.

#1 kere revize edilme hakkı ücretsizdir.

#Extra her revize proje fiyatının 25% ilave edilmesi suretiyle yapılmaktadır.

PROJE TESLİM SÜRESİ
 NORMAL 1 Revizyon dahil Ekstra revizyon
5 GÜN 20 GÜN +30 GÜN
SATIN ALMA YÖNTEMİ
İyzico üzerinden ödeme  Hesaba havale Hesaba eft

 

PAKET İÇERİĞİ
PROJE KAPSAMINDA TESLİM EDİLENLER 
İLETİLEN BİLGİLERE GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN kartvizit tasarımı, logo tasarımı 
FİYATI   350 tl

Sipariş oluşturma veya teklif isteme

Sipariş vermek, daha detaylı projeler için teklif almak, Editörümüze soru sormak, bilgi almak istediğiniz konular hakkında iletişim formunu kullanabilirsiniz

Ayrıca whatsapp tarafından editörümüzle geçebilirsiniz.

    Dikkat:

    Sipariş işlemlerinin başlaması için ödemenin yapılması gerekir.